Езикова школа

Школата предлага обучение по английски, немски език (6 нива) и полудневна английска забавачка.
При нас работят високо квалифицирани преподаватели.

В езиковата школа при НЧ "Димитър Динев 1937" се приемат деца, навършили училищна възраст. Обучението е с продължителност от шест курса (един курс е една учебна година) и се провежда на групи.
Групите се състоят от между 6 и 12 деца.
Занятията се провеждат два пъти седмично по един астрономически час или два учебни часа в зависимост от числеността на групата.
Преподаватели:
 - преподавател английски език: Росица Найденова

В английската забавачка се обучават деца между 4 и 6 годишна възраст.
Занятията се провеждат от понеделник до петък, сутрин от 08:30 ч. до 12:30 ч.

You are here Езикова школа