ПРИЕМ НА НОВИ УЧЕНИЦИ

Записването на желаещи за уроци по китара може да стане в канцеларията на адреса на Читалището:
София 1404, бул. “П. Ю. Тодоров” №66.
Работното време на школата е всеки делничен ден от 8:30 до 19:00 часа.
Предварителна информация можете да получите от г-н Найденов на телефон 0898/763853.
Месечната такса за обучение е 56 лева за учебната 2013/2014 година, като ръководството на Читалището си запазва правото на актуализиране преди началото на всяка нова учебна година. Заплащането на таксата може да стане в началото за цялата учебна година, както и ежемесечно преди началото на всеки нов месец. Уроците по китара са индивидуални за всеки ученик от школата и се провеждат два пъти седмично. Графика за провеждането им се изготвя в началото на всеки нов учебен срок и се съобразява с индивидуалната заетост на ученика, както и на преподавателя.
Обучението се провежда по систематизирана методика, като в същото време е съобразено с темповете на напредване на всеки ученик индивидуално.

You are here Прием на нови ученици