Наградените в шестото издание на "Хоро се вие, извива"

Конкурсът беше разделен на две части с два наградни фонда. В първата част се представяха групи с брой на участниците в тях до 40 човека. Във втората час бяха големите групи – над 40 участника.

Членове на журито: г-жа Мария Евтимова, Никола Колев, Христо Иванов.

Журито присъди следните награди:

За малки групи:

I място: плакет и парична награда – Женска танцова група „Фиданките” гр. Видин с ръководител Фиданка Асенова;
I I място: плакет и парична награда – Клуб „Чипница” гр. Стара Загора, с ръководител Христо Шейтанов ;
I I I място: плакет и парична награда – Клуб „Цветница“ с. Калояново и Клуб „Житница“ с. Житница с ръководител Кръстю Кодошев

Награда за най-атрактивна група: плакет и грамота - Танцова школа „Хоро” при читалище „Г.С. Раковски-1925“ гр.София, с ръководител Дария Михалкова;
Награда за най-стилна група: плакет и грамота – Клуб „Траке“ при НЧ „Н.Й. Вапцаров 1924“, гр. Стамболийски с ръководител Жанета Иванова;
Награда за най-автентична група: плакет и грамота – Клуб „Севдице“, с ръководител Лора Яворова;
Награда на председателя на читалище „Димитър Динев 1937” гр.София: плакет и грамота – Клуб „Гайтани“ гр.София с ръководител Асен Атанасов и Мария Лъджева

Бяха присъдени парична награда и грамота за надиграване на ръченица:
I място – Жанета Стойнева и Дончо Дончев от Клуб „Чипница” гр. Стара Загора
I I място – Мария Богданска и Рангел Кодошев от Клуб „Цветница“ с. Калояново
I I I място – Диана Кутевска и Петър Кантарски от Клуб „Житница“ с. Житница

Допълнителни награди
Награда на Българска Танцова Асоциация – процентно намаление за участие в „Седмицата на хорото” гр. Приморско – Клуб „Хоро“ гр. София с ръководители дария Михалкова и Митко Михалков.
Награда на Фондация Надка Караджова – Клуб „Багри“ с ръководител Мирослав Димитров.
Награди от АРТ ЦЕНТЪР „КЪРНОЛСКИ“ - Клуб „Body Folk” – гр. София с ръководител Йордан Станимиров;
Награда ваучер от бар и динер „Фуего“ - Клуб „Плетеница” - гр.София, Спортен клуб „Суперформа” с ръководители Зоя Григорова и Ивайло Вълков;

За големи групи:
I място: плакет и парична награда – Школа за народни танци „Фолклорика” гр. София с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов, Камелия Методиева, Калина Божилова;
I I място: плакет и парична награда – Фолклорен клуб „Родолюбие“ гр. Кюстендил с ръководител Симеон Васев
I I I място: плакет и парична награда – Група „Мераденс“ с ръководител Мариян Василев и Радостина Василева

Награда за най-атрактивна група: плакет и грамота – Танцов колектив „Вангелофф” гр. София с ръководител Рангел Вангелов;
Награда за най-стилна група: плакет и грамота – Клуб „Баядери”- гр. София при НЧ „Бъднина 1982” - район Младост с ръководител Богомил
Награда за най-автентична група – плакет и грамота - Фолклорен клуб „Родолюбие“ гр. Кюстендил с ръководител Симеон Васев
Награда за най-масова група: плакет и грамота – Школа за народни танци „Фолклорика” гр. София с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов, Камелия Методиева, Калина Божилова;

Бяха присъдени парична награда и грамота за надиграване на ръченица:
I място – Ива Търнева и Николай Илиев от Школа за народни танци „Фолклорика” гр. София с ръководители Евелина Павлова, Георги Павлов, Камелия Методиева, Калина Божилова;
I I място – Фиданка Коларова и Милен Маринов от Група „Мераденс“ с ръководител Мариян Василев и Радостина Василева
I I I място – Анета Чилингирова и Христо Чилингиров от Танцова група „Пълдин” – гр.Пловдив, Фолклорно студио „Пълдин” с ръководители Елена Димитрова и Емануил Синджирлиев;

Награди от АРТ ЦЕНТЪР „КЪРНОЛСКИ“ - Танцова група „Пълдин” – гр.Пловдив, Фолклорно студио „Пълдин” с ръководители Елена Димитрова и Емануил Синджирлиев; „На Мегдана” гр. София с ръководител Даниел Костов;
Награда ваучер от бар и динер „Фуего“ - Фолклорен клуб „За пояс” гр. София с ръководител Симеон Орсов;

You are here Хоро се вие, извива Наградените в шестото издание на "Хоро се вие, извива"